I de kommende seks år skal Region Midtjylland sammen med en lang række partnere og støttende organisationer gøre Midtjylland mere robust over for klimaforandringer-ne. EU har valgt at støtte det midtjyske projekt C2C CC, der også skal generere ny viden, erhvervsudvikling og eksport.

I konkurrence med otte andre har et midtjysk projekt om klimasikring opnået EU-støtte på 52 mio. kroner.

Det betyder, at det store partnerskab bag projektet, der foruden Region Midtjylland omfatter kommuner, forsyningsselskaber, universiteter, VIA, interesse- og brancheorganisationer samt styrelser og rådgivere, får mulighed for at angribe klimaudfordringerne tværfagligt og helhedsorienteret.

Det bliver et samarbejde, der både går i bredden og i dybden, men det er også nødvendigt, siger Bent Hansen, formand for vækstforum og regionsrådet i Region Midtjylland.

"I Midtjylland har vi en række udfordringer, som kun kan håndteres med tanke på helheden. Ellers risikerer vi at optimere i den ene kommune og skabe problemer i nabo-kommunen", siger Bent Hansen.

To udstillingsvinduer

C2C CC, der også hedder Coast to Coast Climate Challenge, beskæftiger sig derfor med vandløb, der krydser kommune-grænser, eksempelvis Gudenåen, Grenåen og Storåen, men også med Limfjorden, som udfordrer mange kommuner.

Ifølge Bent Hansen findes der allerede gode løsninger i regionen, eksempelvis Muren i Lemvig og sØnæs i Viborg.

"De er udtryk for, at vi har mange gode kræfter, som kan deres kram. Det skal vi udvikle, det skal vi få flere til at gøre, og det skal vi formidle professionelt", siger han.

Der indgår således to udstillingsvinduer i C2C CC, nemlig AquaGlobe i Skanderborg, der fokuserer på ferskvand, og Klimatoriet i Lemvig, som har fokus på saltvand.

Værdifuldt vand

Projektet skal give arbejdet med klimatilpasning i det midtjyske et forspring – for offentlige aktører, videninstitutioner og private virksomheder, men også borgerne kommer til at mærke resultaterne i form af lokalt forankrede projekter, siger Rolf Johnsen, chefkonsulent i Region Midtjylland og leder af projektudviklingen.

"Vi skal tænke nyt. De velkendte klimaløsninger med store jordarbejder og nye rør til at lede vandet væk er dyre. I stedet skal vi indrette lokalområderne, så vandet skaber værdi lokalt i stedet for at være et problem", siger Rolf Johnsen. 

EU-kontor fik ideen

Det var regionens og de midtjyske kommuners fælles EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark EU Office, som fik ideen til projektet, og som siden har været med til at udvikle den og skrive ansøgning til Europa Kommissionen.

Region Midtjylland står i spidsen for at gennemføre projektet, og her vil regionsrådspolitikerne i det midlertidige udvalg for bæredygtig omstilling følge arbejdet tæt – herunder bliver en orientering om fremdriften i projektet et fast punkt på udvalgets mødedagsordener. 

Ud over regionen bidrager de deltagende kommuner i Region Midtjylland og Region Nordjylland, forsyningsselskaber, Aarhus og Aalborg universiteter, VIA University College, Region Midtjylland og Central Denmark EU Office med finansiering.

Markering af projektstart

Den 30. marts 2017 vil den tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, regionsrådsformand Bent Hansen og flere af de deltagende partnere bidrage til at markere projektstarten ved et offentligt arrangement.

Se oversigt over alle 31 partnere og deres kontaktpersoner samt de organisationer, som støtter projektet.

Stort kort over partnere i C2C CC


Kort over projektområderne. Klik på kortet for at se en større udgave.

Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressmeddelelsen. 

Flere oplysninger:

  • Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707
  • Dorthe Selmer, projektleder på C2C CC, vicekontorchef i Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1140 / 3053 9544

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer