Kursus - Kommuner med kystansvar, Modul 4

Kystdirektoratet og C2C CC er gået sammen for at udbyde et kursus for kommuner med kystansvar. Kurset ligger i forlængelse af de kurser Kystdirektoratet udbyder som led i opgaveoverdragelsen til kommunerne, og har fokus på Kystbeskyttelsesloven, understøttelse af netværk og sammenhængen mellem havvandspejl og grundvandet. Disse emner var højdespringerne på ønskelisten fra tidligere deltagere.

Kurset afholdes over 2 dage, 7. og 8. marts 2019 på Bygholm Parkhotel i Horsens.

Deltagelse er gratis, dog må man selv afholde udgifter til overnatning og netværksmiddag.

Se programmet

Meld gerne tilbage hurtigst muligt til rus@kyst.dk, hvis du ønsker at deltage. Dog senest den 22. februar.

Kursus og kursusforplejning er er gratis for deltagerne,  som til gengæld selv afholder udgift til overnatning og netværksmiddag om aftenen.