C2C CC har nu lanceret - og afholdt en velbesøgt workshop om - to nye planlægningsværktøjer til visualisering af skybrud og terrænnært grundvand (se video nederst).

Udklip fra c2ccc - workshop værktøjer.JPG

Overblik over vand og hvor det samler sig er afgørende for byggeri og byplanlægning - og det bliver kun mere afgørende med klimaforandringerne, hvor der skal planlægges med stigende vandmasser fra både oven og neden.

Netop det overblik giver de to nye værktøjer, som C2C CC partnerskabet netop har offentliggjort.

Cowi, Geus og Scalgo har sammen med partnerskabet - og med brug af "big data" og kunstig intelligens i form af såkaldt "machine learning" udviklet de to værktøjer. De samler tilgængelig viden, fremskriver og visualiserer, og dermed er det nu muligt at få et klart billede af, hvor vandet samler sig - også når der i fremtiden kommer mere af det. 

Del af Scalgo-program

I slutningen af februar afholdt C2C CC en workshop i Silkeborg, hvor 70 partnere og interessenter fik viden og erfaring med de to nye værktøjer.

De to værktøjer bliver en integreret del af Scalgo’ eksisterende program Scalgo Live. Spørgsmål til værktøjerne kan rettes til Henrik Vest Sørensen, C2C CC, mail. henrik.vest@ru.rm.dk

I videoen herunder præsenterer Henrik Vest Sørensen fra Coast to Coast sammen med Carsten Fjorback fra COWI de to nye værktøjer:

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.