Læs nyhedsbrevet, der denne gang bringer en artikel i anledning af, at Niels Rauff fra Hedensted Kommune er gået på pension. Der annonceres studietur for partnerskabet og styregruppen og meget mere.