Læs nyhedsbrevet fra sekretariatet.

Her står bl a om partnerskabsmødet den 17. januar, et klimakultur arrangement i marts måned og mulighed for stor rabat ved hurtig tilmelding til ECCA konferencen, som i år foregår i Lisabon.