Sidste frist for tilmelding til Done. What's Next? og ekskursion i forlængelse af IWA den 1. september 2022.

Læs mere her.