Læs nyhedsbrevet, der bl. a. handler om deltagelse i IWA 2018 i Tokyo, en ny klimatilpasningsuddannelse og at vi nu er begyndt på at lave et Storymap, som vi alle kan linke til og flyde informationer ind i.

Sidst i nyhedsbrevet orienteres om de forandringer der sker i regionen omkring havd vi må arbejde med og vores organisering og bemanding.