oversømmelse_gudenaa_lowres-2.jpg

Store vandmængder i Gudenå, februar 2020. Foto: Rune Borre-Jensen

 

NIRAS skal udvikle et nyt, webbaseret værktøj, der tager højde for de samfundsøkonomiske konsekvenser af skybrudssikring. Formålet er at vurdere, hvor og til hvilket niveau det bedst kan betale sig at skybrudssikre. Værktøjet udvikles i samarbejde med kommuner og forsyninger i Region Midtjylland.
 
Værktøjet er en del af Region Midtjyllands EU-støttede projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) - et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der startede i 2017. Her arbejder 31 partnere tæt sammen for at skabe en klimarobust region via en række delprojekter. Værktøjet til skybrudssikring bliver udviklet i et af delprojekterne. Det var i Horsens Kommune, at byggestenene blev lagt, og værktøjet skal nu færdigudvikles og udbredes til resten af projektområdet, der omfatter hele Region Midtjylland og tre Limfjordskommuner i Region Nordjylland.

”Tidligere brugte kommunerne forskellige værktøjer til at vurdere, hvor der skulle skybrudssikres. Nu får alle kommuner i regionen ét fælles værktøj af høj kvalitet, der både tager højde for, hvor risikoen for skybrud er størst, hvor store værdier der går tabt, og hvad det koster at skybrudssikre området. Det skaber stor merværdi,” fortæller Dorthe Selmer, vicekontorchef og projektleder på C2C CC i Region Midtjylland.

Værktøjet opfylder nyt lovkrav
Med det nye værktøj hjælper NIRAS med at føre en ny lov om klimatilpasning, der indeholder et krav om samfundsøkonomiske vurderinger, ud i livet.

Værktøjet viser hensigtsmæssige serviceniveauer for vand på terræn og bliver et rigtig godt planlægningsværktøj for forsyninger og kommuner. Med værktøjet kan de se, hvilken størrelse skybrud, der bedst kan betale sig at sikre til. På den måde undgår de at over- eller underinvestere i klimatilpasningen.

”Screeningsværktøjet kan bruges i de tidlige planlægningsfaser og giver et overblik over, hvor det kan betale sig at prioritere, når det gælder skybrudssikring. Det er afgørende viden for fx kommunerne. Samtidig er værktøjet et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen på tværs om klimatilpasning,” siger udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Brugbart overblik
Værktøjet bliver nemt at bruge. Beregningerne overføres til kort ved hjælp af GIS og giver forsyninger og kommuner et godt overblik i forbindelse med spildevandsplanlægningen.

”Beregningerne er som udgangspunkt baseret på erfaringer med, hvor meget det koster at skybrudssikre i byområder, men værktøjet er dynamisk, så kommuner og forsyninger selv kan justere de konkrete beregninger. På den måde kan de teste, om konkrete skybrudsprojekter kan svare sig i hvert enkelt tilfælde,” forklarer Jan Jeppesen, seniorspecialist i NIRAS.

Værktøjet forventes at være udviklet til sommer 2021. Når værktøjet er færdigudviklet, kan det nemt udbredes til andre forsyninger og kommuner. Med tiden kan værktøjet udvides til at inkludere flere vandstrømme end skybrud, fx stigende grundvand samt oversvømmelse fra vandløb og fra havet.

Yderligere oplysninger:

Jørgen Nørby (V)
formand Udvalget for Regional udvikling i Region Midtjylland 
2945 5261
jorgen.norby@rr.rm.dk

Jan Jeppesen
Specialist
2715 3727
janj@niras.dk 

Camilla K. Damgaard
Afdelingsleder
2055 0675
ckd@niras.dk

Dorthe Selmer
vicekontorchef og projektleder i C2C CC i Region Midtjylland
3053 9544
dorsel@rm.dk