Adjustments (1).jpeg

Klimaforandringer skal forebygges, men vi må også omstille os til de forandringer, der allerede er sket. Det sætter Region Midtjylland og en lang række partnere fokus med første nationale konference for klimatilpasning samt ny aftale om samarbejde om Midtjylland som "Water Valley".


Alle væsentlige aktører inden for klimatilpasning har onsdag og torsdag været samlet i Horsens til den første nationale konference om emnet. Konferencen har diskuteret og sat retning for fremtidens nødvendige samarbejde om klimatilpasning – en diciplin, der ellers ofte står i skyggen af CO2-reduktion og grøn omstilling i klimadebatten.


- Vi oplever desværre allerede konsekvenserne af et ændret klima, derfor skal vi handle i to spor. Vi skal forebygge og sætte fart på grøn omstilling og genanvendelse, men vi skal også blive klar til at håndtere de øgede mægder vand, der følger med forandringerne, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).


Vigtig regional rolle
Bag konferencen står bl.a. de to klimatilpasningspartnerskaber Coast to Coast Climate Challenge og Topsoil. I begge spiller Region Midtjylland en markant rolle – og klima er i det hele taget højt på dagsordenen i regionen.


I sit netop indgåede budgetforlig har regionsrådet afsat penge til en bæredygtighedsstrategi, der tilslutter sig regeringens mål om en 70 pct. reduktion af CO2 og andre klimagasser i 2030 i forhold til 1990, samt til en handleplan for klimaområdet, hvor klimatilpasning kommer i fokus.


- Projekter som C2C CC viser, at regionerne spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre både det faglige niveau og det nødvendige samarbejde mellem de mange instanser og aktører, der skal trække i samme retning for at sikre effektiv klimatilpasning. Den rolle tager vi på os, siger Anders Kühnau.


Water Valley er fremtiden
Som en del af konferencen i Horsens underskrev de to midtjyske formidlingscentre på klimatilpasningsområdet – Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg – sammen med Regionen en aftale om samarbejde. Dermed starter projektet "Water Valley", navngivet med reference dels til Midtjyllands mange søer, vandløb og kyststrækninger dels den stærke koncentration af vandvirksomheder.


Med aftalen støtter regionen med 4 mio. kroner fordelt mellem de to centre. Det skal sætte yderligere gang i den formidling af de danske klimatilpasningsløsninger, der i dag foregår i regi af C2C CC.


- I forhold klima og kystsikring har vi rigtigt gode erfaringer med at samle videninstitutioner, det offentlige, virksomheder og civilsamfund om innovative løsninger. Det arbejde sætter vi nu endnu mere fart på og fra sommer har vi endda et spritnyt hus at folde formidlingeN af arbejder ud i, siger direktør hos Klimatorium Lars Holmegaard.


Hos AquaGlobe har formidlingsopgaven været en del af huset i en årrække, og her har de et stærkt erfaringsgrundlag at spille ind med i projektet. Direktør Jens F. Bastrup udtrykker høje forventninger.


- Vi har stærke erfaringer med klimatilpasning set i sammenhæng med vandløb og søer, f.eks. i regi af Danmarks eneste flod, Gudenåen og via adskillige klimatilpasningsprojekter med forskellige løsningsmodeller og med fuld borgerinddragelse. Samtidig har vi et fortrinligt samarbejde over flere år med Skanderborg Kommune. Vi ser frem til at tage et større ansvar også ud af kommunen og med tiden også det landsdækkende og internationale, siger han.


Værdi på flere måder
Netop det landsdækkende og det internationale har været fokus for den nationale konference for klimatilpasning, der i den kommende tid samler og formidler input fra konferencens forskellige sessioner.


- Vi har både set på den tekniske side af klimatilpasningen – hvordan får vi for eksempel udviklet mere bæredygtige løsninger – og på den samfundsmæssige. Hvordan organiserer vi os på en måde, der sikrer handling på tværs. Det samler vi nu til en række anbefalinger, der kan formidles til politikere og andre relevante modtagere, siger projektleder i Coast to Coast Climate Challenge, Dorthe Selmer


Fakta
Den Nationale Konference for Klimatilpasning løb af stablen 23. og 24. oktober. Bag konferencen står en række partnere.  Udover det EU Lifestøttede Coast to Coast Climate Challenge, Topsoil og Region Midtjylland er det netværket Vand i Byer, Klikovand, Call Copenhagen, Region Hovedstaden, og Teknologisk Institut.  Derudover har Clean samt Forsikring og Pension støttet konferencen økonomisk.  Konferencen markerer samtidigt, at Coast to Coast Climate Challenge nu er halvvejs i projektperioden – og afslutningen på i hvert fald første del af det interregionale klimasamarbejde Topsoil. Begge projekter involverer en lang række partnere og har givet Region Midtjylland vigtige erfaringer med klimatilpasning.  Læs mere om konferenen på www.c2ccc.eu  Som en del af konferencen underskrev Region Midtjylland og de to klimaformidlings-centre Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg en kontrakt om samarbejde.  Region Midtjylland støtter som en del af aftalen begge de to "fyrtårne" med 2 mio. kroner.

Læs mere på www.klimatorium.dk og www.aquaglobe.dk

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), kuhnau@rr.rm.dk, tlf. 2360 2768
  • Projektleder Coast to Coast Climate Challenge, chefkonsulent, Region Midtjylland, Dorthe Selmer, dorthe.selmer@ru.rm.dk, tlf. 3053 9544
  • Adm. direktør Aquaglobe, Jens F. Bastrup, jfb@skanderborgforsyning.dk, tlf. 8793 9387
  • Adm. direktør Klimatorium, Lars Holmegaard, lanh@lvs-as.dk, tlf. 4048 3008
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer