Thyborøn Kanal

Det anerkendte rådgivningsfirma Rambøll har vundet opgaven med at kortlægge fordele og ulemper ved indsnævring af Thyborøn Kanal. Projektet skal sikre en stribe limfjordskommuner imod oversvømmelser i fremtiden. 

7. juli 2017

De forventede havvandsstigninger kombineret med ændringerne i Thyborøn Kanal betyder mere vand i den vestlige Limfjord i fremtiden. Ved stormfloder forventes det, at vandstanden over de næste 50 år vil stige med op til 60 cm i den vestlige Limfjord. Det vil et partnerskab bestående af 7 kommuner og 7 forsyningsselskaber omkring den vestlige Limfjord – Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive, Holstebro, Struer og Lemvig - gøre noget ved. Det er nødvendigt med en fælles løsning. 

Gennem EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) undersøges, hvordan vi håndterer udsigten til stigende stormflodsvandstande i den vestlige Limfjord. Kystdirektoratet har i sin rapport fra 2012 beskrevet flere løsningsforslag. En forlængelse af høfde 58/59 ved Thyborøn Kanal vurderes bedst i forhold til at imødekomme stigende stormflodsvandstande i Limfjorden. Der bliver nu igangsat en undersøgelse af, hvilke afledte konsekvenser en forlængelse af høfde 58/59 vil have. 

Det gælder eventuelle konsekvenser for vandmiljø, biodiversitet, erhvervshavne, forsyningsselskabernes kystnære infrastruktur (ledningsnet, pumpestationer mm.), øvrig kystnær infrastruktur (vej- og havneanlæg mm.), erhverv, turisme m.m. Det er afgørende at kende alle væsentlige afledte konsekvenser af en høfdeforlængelse, så den samfundsmæssige gevinst ved et anlægsprojekt er veldokumenteret. 

Opgaven med at undersøge væsentlige, afledte konsekvenser af en forlængelse af høfde 58/59 har netop været i udbud. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har fået tildelt opgaven. 

”Vi ser meget frem til samarbejdet med Rambøll om løsning af opgaven”, siger afdelingsleder Thomas Damsgaard for Natur & Miljø i Lemvig Kommune. 

Han tilføjer, at denne opgave er én blandt flere i EU-projektet, som skal bidrage til at imødekomme effekterne af klimaændringerne. Lemvig Kommune varetager i samarbejde med Lemvig Vand & Spildevand projektledelsen af opgaven på vegne af kommunerne og forsyningsselskaberne omkring den vestlige Limfjord.  

 De 7 kommuner og 7 forsyningsselskaber omkring den vestlige Limfjord er med i klimatilpasningsprojektet Coast til Coast Climate Challenge (C2C CC). Det er et 6-årigt projekt, som støttes af EU LIFE-programmet. C2C CC består af 24 delprojekter, hvor Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord er et af de mest omfattende delprojekter målt på økonomi og antallet af partnere. Hele C2C CC har et budget på ca. 90 mio. kr., hvoraf EU giver ca. 52 mio. kr. i støtte. 

Mere information om C2C CC projektet kan findes på c2ccc.eu

Kontaktpersoner
Afdelingsleder Thomas Damsgaard i Lemvig Kommune 9663 1414 eller projektleder Lis Ravn Sørensen i Lemvig Kommune 9663 1050.