At håndtere regnvand i disse tider med klimaændringer er en udfordring, som kræver indsigt på højt niveau når anlæg skal planlægges, etableres og skabe værdi. Teknologisk Institut afholder 3 regnvandskonsulent uddannelses forløb på følgende datoer:

Aarhus: 5. + 6. marts og 28. + 29. marts
Aarhus: 23. + 24. oktober og 6. + 7. november
Taastrup: 18. + 19. november og 3. + 4. december

Kurset er primært for faggrupper, der beskæftiger sig med regnvandsanlæg i forbindelse med rekreative områder. Det er bl.a. kloakmestre, anlægsgartnere, ingeniører i tekniske afdelinger hos kommuner og regioner, driftsfolk, der arbejder med ejendomme, kloak og afløb samt bygningskonstruktører o.l. Andre faggrupper er også velkomne.

Tilmelding: https://www.teknologisk.dk/kurser/regnvandskonsulent/k27071