Hedensted Kommune driver tre delprojekter under C2C CC; Håb til Håb, Klimatilpasning i Hedensted og Tørring og Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde. Fælles for projekterne er ambitionen om at skabe løsningerne sammen med borgerne. Dertil er indgået aftale med Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet om at facilitere workshops og laboratorier, samt til at give faglige oplæg. Hermed bringes den nyeste viden i anvendelse i C2C CC og hele partnerskabet får lejlighed til at lære med om samskabelse i de kommunale forvaltninger og bringe det i spil i forhold til borgerne. En række repræsentanter fra lokalområderne i Hedensted Kommune er inviteret til at deltage i arbejdet. Spændende spørgsmål planlægges drøftet, eksempelvis:

  • Hvordan bliver klimatilpasning sundhedsproducerende?
  • Hvordan kan klimatilpasning skabe lokale jobs?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke og udvikle landbruget?
  • Hvilke kulturaktiviteter kan vi skabe rum og anledning til?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke kvaliteter for børnefamilier? og
  • Hvordan kan klimatilpasning øge naturkvaliteter og biodiversitet?

Kontakt Hedensted Kommune for at høre mere. Kontaktperson er Niels Rauff på mail niels.rauff@hedensted.dk eller telefon 7975 5690. 

Se beskrivelsen af forløbet.