Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand

Frist: 19. februar 2018, kl. 12.00.

Udbudsmaterialet kan hentes på dette link http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/udbud-og-indkob/udbud/aktuelle-udbud/konkurrencepraget-dialogprakvalifikation.-udvikling-af-planlagningsvarktoj-til-beskrivelse-af-det-terrannare-grundvand/.

Det værktøj der skal udvikles, er en væsentlig del af delprojekteterne "Værktøjer" og "Grundvand". Det er forventningen, at der med dette værktøj gives en væsentlig bedre mulighed for lokalt at arbejde med scenarier og dermed skabes et godt beslutningsgrundlag i arbejdet med klimatilpasning. Efter udvikling vil værktøjet blive stillet til rådighed for partnerskabet.

Billedresultat for grundvand