Vand i byer. Innovationsnetværk for klimatilpasning

Sammen med Vand i Byer tilbyder C2C CC deltagelse i 2 interessante workshops i regi af projektet Vandkvalitet i regnvandsafstørmning fra A - Å'en.

Projektets formål og planer

Projektets overordnede formål er:

  • at samle og skabe overblik over det arbejde, der er blevet lavet inden for vandkvalitet.
  • analysere og formidle det samlede datagrundlag med henblik på at sætte nuværende vidensniveau bedst muligt i spil samt udpege den meningsfulde vej ind i fremtiden. Dette mener vi bl.a. kan bidrage til en mere overskuelig ansøgningsproces og sagsbehandling fremadrettet.
  • at få skabt et endnu stærkere og mere værdiskabende netværk, hvor alle aktører samles og har en kommunikationskanal, hvor viden kan deles og vigtige diskussioner tages som kan bringe os alle endnu bedre til at træffe oplyste beslutninger.

Hvad er vi i gang med?

Vi er i fuld gang med at indsamle, strukturere rapporter, notater mm. om vandkvalitet, som lægges på www.laridanmark.dk fra starten af det nye år. 

Men vi vil så umådelig gerne have ALT med. Derfor hører vi meget gerne fra jer, hvis I ligger inde med egne rapporter, notater eller beskrivelser omkring

  • Regnafstrømningens kvalitet
  • Recipientens følsomhed
  • Tilladelser til udledning, nedsivning mm.
  • Renseløsninger/renseteknologier I benytter

Så vil vi sørge for at de bliver systematiseret og lagt på hjemmesiden. På forhånd TAK!

Kommunikation og workshops

For at projektet ikke ender med at blive bare endnu en rapport til samlingen, har vi også brug for at afdække jeres konkrete behov og ønsker. Dette vil vi gøre ad flere veje, både ved workshops, spørgeskemaer og komme ud og tale med jer i de enkelte kommuner og forsyninger.

Allerede nu, må I derfor gerne afsætte den 2. marts og den 8. maj til workshops.

Workshop I – den 2. marts 2018 omhandler forurening af regnvand og recipienters følsomhed hvordan kan vi i praksis komme videre på baggrund af den viden vi har i dag?

Workshop II – den 8. maj 2018 omhandler BAT
Hvordan forstår, bruger og dokumenterer vi BAT fremover?

Vi håber det har din interesse at deltage. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Vi melder mere ud om detaljer og tilmelding i starten af det nye år.

Spørgsmål, ideer, kommentarer stilles til Karin Cederkvist, kce@teknologisk.dk.