Wroclaw Kommune søger en international partner til en LIFE-ansøgning om håndtering af regnvand i byer.

Fristen er kort, idet de ønsker interessetilkendegivelse inden udgangen af maj måned 2017.

Læs partnerskabssøgningen.