Ansøgningsfrist 1. marts 2018, kl 12.00.

Der er nu mulighed for at søge en erhvervs phd i C2C CC. Se nærmere beskrivelse og hent ansøgningsskemaet.

Der afleveres i første om gang en foreløbig ansøgning. Herefter udvælges ansøgere, som får mulighed for at skrive endelig ansøgning. De væsentligste kriterier i udvælgelsen er relevant for C2C CC og forskningshøjde.

Ansøgninger med bilag skal sendes til coast.to.coast@ru.rm.dk inden fristens udløb. I emnefeltet skrives med versaler: "ANSØGNING PHD"