1. maj 2017
den 28. april 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen årets tekster inden for Life-programmet. Under Life kan man søge om midler til projekter inden for Natur/Biodiversitet, Miljø/Ressourceeffektivitet og Klima (såvel forebyggelse som tilpasning.

Der er al mulig grund til at kigge på supplerende EU-finansiering… Vi skal nemlig meget gerne supplere C2C CC-projektet med yderligere projekter – enten C2C CC som helhed eller de enkelte delaktiviteter, som I har ansvar for. Her er der dog lige en vigtig ’aberderbei’: De aktiviteter, I måtte få mod på og lyst til at søge yderligere EU-midler til (fx gennem Life), må ikke allerede være finansieret via C2C CC – så ingen dobbeltfinansiering. Til gengæld vil der være aktiviteter, der er ’knyttet’ til ’kerneaktivitet’ i C2C CC, der er vigtige for at skabe en mere helstøbt proces. Det kunne fx være et biodiversitetsprojekt, naturplejeprojekt o.lign. Jeg minder om, at vi indskrev ønsket om at styrke biodiversiteten i/uden for Natura 2000-områderne i vores ansøgning.

Læs nærmere om de såkaldte ’traditionelle’ Life-muligheder word dokument. ’Traditionel’ bruger Europa-Kommissionen selv om projekter, der ligger ud over Life IP og en anden type projekter, kaldet capacity building. Læs de generelle bestemmelser vedr. Life-ansøgninger samt om de særlige prioriteter, der er på alle områder.

Den 3. maj 2017 er der info-dag i Odense. Fra CDEU deltager Signe Waltoft Madsen, og Dorthe Selmer holder oplæg om C2C CC. Hvis I gerne vil have nogle noter fra mødet, er I velkommen til at sige til.

Derudover er I velkommen til at kontakte os senere, hvis I har spørgsmål eller behov for bistand.

Men hvis I skulle ønske at gå i gang med en ansøgning i år, skal I ikke vente for længe – der er deadline i september 2017 (varierer lidt i fht. emneområde). Forventet projektstart juli 2018.

Senere vil vi komme tilbage med andre støtteprogrammer, der dækker andre aktiviteter.

Venlig hilsen

Birgitte Karnøe Frederiksen
Central Denmark EU-Office

PS. Selvom vi havde succes med den store Life IP-ansøgning, er der absolut ingen forventning om, at næste Life-ansøgning er lige så omfattende. Så det skal ikke skræmme jer fra at prøve.