Onsdag den 6. februar 2020 blev afholdt stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen mødte stor interesse med 90 deltagere, der repræsenterede 47 stemmeberettigede virksomheder og organisationer. I forbindelse med stiftelsen og konstitueringen af bestyrelsen er udsendt en pressemeddelelse.

Ved konstitueringen er Frank Brodersen, HOFOR udpeget som forperson, mens Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune og Dorthe Selmer, Region Midtjylland er valgt som næstforpersoner.